Ceník advokátních a právních služeb

Stanovení odměny a náhrady hotových výdajů je závislé na specifických okolnostech každého konkrétního případu a je sjednáváno individuálně. V případě, že není uzavřena smlouva o odměně a náhradě hotových výdajů, odměna a náhrada hotových výdajů se řídí dle advokátního tarifu, vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.

Jsem plátce DPH.

© 2019 JUDr. Ladislav Procházka